Se zářeznými prsteny

 
Všeobecné informace:

Tlak

PB - Pracovní tlak
Pracovním tlakem pro komponenty se rozumí maximální vnitřní tlak v tomto komponentu s ohledem na materiál šroubení a vypočtenou provozní teplotu TB během bezporuchového provozu

PN - Jmenovitý tlak
Jmenovitým tlakem se myslí obecná, zaokrouhlená hodnota vztažená k tlaku.

Tlakové řady
Šroubení Walterscheid s profilovým prstenem se vyrábí ve třech stavebních řadách

TB - Pracovní teplota
Ocel: dle DIN 3859            -40 °C do +120 °C
NBR (nap5. Perbunan®)     -35 °C do +100 °C
FPM (např. Viton®)            -25 °C do +200 °C

Upozornění! Při použití šroubení a těsnění z různých materiálů je nutné vždy brát na zřetel materiál s nejnižší pracovní teplotou!
Předpis pro objednání hrdel

příklad:
P-GEV 10 LR (přímá přípojka)
       |
       kompletní šroubení včetně prstenu a matice

GES 10 LR (hrdlo přímé přípojky)
       |
       pouze těleso

příklad:
P-EWV 10 LR-SV (nastavitelné rohové šroubení, velikost 10, lehká řada, předmontované)
       |
       komplet. šroubení se dvěma prsteny a maticemi (1 prsten je předmontován)

P-EWS 10 LR-SV (rohové nastavitelné těleso)
       |
       pouze těleso (1 předmontovaný prsten s maticí)
 
Šroubení